ไทยลิปไซน์
Advertisement

ภาษาจีน[]

แปลจากภาษาไทยไปยังภาษาจีน แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย จึงได้เป็นคำร้อง

แปลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

แปลเป็นภาษาจีน
你受苦
แปลกลับเป็นภาษาไทย
คุณต้องทนทุกข์ทรมาน

你受苦了,但是为什么呢?

คุณกําลังทุกข์ทรมาน แต่ทําไม?


ภาษาจีนกวางตุ้ง[]

แปลจากภาษาไทยไปยังภาษาจีนกวางตุ้ง แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย จึงได้เป็นคำร้อง

แปลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

แปลเป็นภาษาจีนกวางตุ้ง
你受苦
แปลกลับเป็นภาษาไทย
คุณต้องทนทุกข์ทรมาน

你受苦了,但係点解?

คุณต้องทนทุกข์ แต่ทำไม?


ภาษาญี่ปุ่น[]

แปลจากภาษาไทยไปยังภาษาญี่ปุ่น แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย จึงได้เป็นคำร้อง

แปลเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
あなたは苦しむ
แปลกลับเป็นภาษาไทย
คุณต้องทนทุกข์ทรมาน

あなたは苦しみますが、なぜですか?

คุณต้องทนทุกข์ทำไม


ภาษาละติน[]

แปลจากภาษาไทยไปยังภาษาละติน แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย จึงได้เป็นคำร้อง

แปลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

แปลเป็นภาษาละติน
et dimitte
แปลกลับเป็นภาษาไทย
ปล่อย

Patimini, quare?

คุณทุกข์ทรมานทำไมนี้คืออะไร?


ภาษาลาว[]

แปลจากภาษาไทยไปยังภาษาลาว แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย จึงได้เป็นคำร้อง

แปลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

แปลเป็นภาษาลาว
ເຈົ້າທຸກທໍລະມານ
แปลกลับเป็นภาษาไทย
คุณเป็นทุกข์

ທ່ານທົນທຸກທໍລະມານ, ແຕ່ເປັນຫຍັງ?

คุณต้องทนทุกข์ แต่ทำไม?


ภาษาอังกฤษ[]

แปลจากภาษาไทยไปยังภาษาอังกฤษ แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย จึงได้เป็นคำร้อง

แปลเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

แปลเป็นภาษาอังกฤษ
You Suffer
แปลกลับเป็นภาษาไทย
คุณต้องทนทุกข์ทรมาน

You suffer, but why?

คุณต้องทนทุกข์ แต่ทำไม?


ภาษาฮาวาย[]

แปลจากภาษาไทยไปยังภาษาฮาวาย แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย จึงได้เป็นคำร้อง

แปลเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

แปลเป็นภาษาฮาวาย
Ua ʻeha ʻoe
แปลกลับเป็นภาษาไทย
คุณเจ็บ

Naʻeha ʻoe, akā no ke aha?

คุณเจ็บ แต่ทำไม

Advertisement