ไทยลิปไซน์
Advertisement
You Suffer
ขับร้อง นาปาล์ม เดธ
คำร้อง ไม่ทราบ
ทำนอง ไม่ทราบ
ปีที่เผยแพร่ 2530
ความยาว 1 วินาที

You suffer,
but why?


Red copyright.svg Flag of the United Kingdom.svg เพลงนี้เผยแพร่ครั้งแรกในสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2530 ดังนั้นเพลงนี้ยังมีลิขสิทธิ์นับไปอีก 70 ปี หลังจากได้เผยแพร่ในปีนั้น หรือนับตามอายุขัยของผู้ประพันธ์คำร้องเพลงนี้ บวกอีก 70 ปี หลังจากผู้ประพันธ์เสียชีวิต
Advertisement