FANDOM


Six glyphs.svg
เนื้อเพลงนี้ประกอบด้วยเนื้อเพลงมากกว่าหนึ่งภาษา (ดูรายชื่อเพลงทั้งหมดที่นี่)
The Future of Our Country
ขับร้อง กริษณุภูมิ นิลลามะ
คำร้อง กริษณุภูมิ นิลลามะ
ทำนอง กริษณุภูมิ นิลลามะ
ปีที่เผยแพร่ 2561


จับมือกันรวมกันก้าวไป
สู่หนทางประชาธิปไตย
อุดมการณ์เพื่ออนาคตใหม่
ประเทศไทยของประชาชน

สิทธิเสรีภาพเป็นของทุกคน
อย่าให้ใครมาปล้นชิงไป
แม้เพียงหนึ่งในล้านก็สำคัญยิ่งใหญ่
ชูธงชัย อนาคตใหม่ของเรา

(*) จากหนึ่งเป็นร้อยเป็นล้านรวมกัน
ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย
แผ่นดินที่งดงามศิวิไลซ์
จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยมือเรา

(ซ้ำตั้งแต่ต้น)

(**) The future of our country....
Democracy in the heart of the people...

(ซ้ำ *, **)

คอร์ด Edit

The Future V1
เพลง The Future of Our Country ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.