ไทยลิปไซน์
Advertisement
It's Life
ขับร้อง BNK48 (เฌอปราง อารีย์กุล)
แนวเพลง ป็อป
คำร้อง ไม่ทราบ
ทำนอง ไม่ทราบ
ค่าย iAM
ปีที่เผยแพร่ 2563

The sun comes up
But I don’t want to get out of my bed
Time to get up get moving
Got another busy day

When life gets tough
Sometimes I wish I could just run away
I won’t give up
Keep trying
To do my best each day

(*) Up and Down
Life it pulls you
Life it twists you up
And turns you all around
Up and down
Trying hard to keep my feet on the ground

Running around
From one place on to the next
Can’t let anyone down

Keep my chin up
Keep smiling
Even when I’m alone and down

So many people think I should be how they want me to be
Talk like this
Act like this now
So many people depending on me

(**) I can’t fail
I will make it through
you’ll see

(ซ้ำ *)

(***) Nobody here by my side
No one
Nobody knows what it’s like

(ซ้ำ **, *, ***, **, *, *)


Red copyright.svg Flag of Thailand.svg เพลงนี้เผยแพร่ครั้งแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 ดังนั้นเพลงนี้ยังมีลิขสิทธิ์นับไปอีก 50 ปี หลังจากได้เผยแพร่ในปีนั้น หรือนับตามอายุขัยของผู้ประพันธ์คำร้องเพลงนี้ บวกอีก 50 ปี หลังจากผู้ประพันธ์เสียชีวิต
เพลง It's Life (BNK48) ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement