FANDOM


Follow Me
ขับร้อง วิโอเลต วอเทียร์, พาริส อินทรโกมาลย์สุต
คำร้อง ธานี วงศ์นิวัติขจร
ทำนอง วิชญ วัฒนศัพท์
ปีที่เผยแพร่ 2563
หมายเหตุ เพลงประกอบละคร ฉลาดเกมส์โกง เดอะซีรีส์


ยิ่งห้ามยิ่งสู้ก็หัวใจมันชอบเอาชนะ
ยิ่งถ้ามีใครมาท้ายิ่งอยากแข่งขึ้นมา
บนเกมส์แห่งความฝัน
นาฬิกาก็ยังเดิน..... (ฯ 197 คำ ฯ ไป)


เนื้อเพลงไม่สามารถแสดงเต็มเพลงได้เนื่องจากปัญหาลิขสิทธิ์

แหล่งข้อมูลอื่น Edit


Red copyright Flag of Thailand เพลงนี้เผยแพร่ครั้งแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 ดังนั้นเพลงนี้ยังมีลิขสิทธิ์นับไปอีก 50 ปี หลังจากได้เผยแพร่ในปีนั้น หรือนับตามอายุขัยของผู้ประพันธ์คำร้องเพลงนี้ บวกอีก 50 ปี หลังจากผู้ประพันธ์เสียชีวิต
เพลง Follow Me (วิโอเลต วอเทียร์, พาริส อินทรโกมาลย์สุต) ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.