ไทยลิปไซน์
Advertisement
เพลงโฆษณา ยาสีฟันไอปานา
แนวเพลง เพลงโฆษณา
คำร้อง ไม่ทราบ
ทำนอง ไม่ทราบ
ปีที่เผยแพร่ ไม่ทราบ

ไอ...ปา...นา...
ไอปานา ไอปานา
เด่นอยู่ในอเมริกา เป็นยอดของยาสีฟัน
ใช้ไอปานาแปรงฟัน (ใช้ไอปานาทุกๆ วัน)
ใช้ไอปานาแปรงฟัน (ใช้ไอปานาทุกๆ วัน)
ผลแน่นอน โรคฟันจะไม่มี

ผลิตและผสมด้วยดับบลิวดีไนน์
เคมีชนิดใหม่ กันโรคฟันได้ดี
ใช้ไอปานาแปรงฟัน (ใช้ไอปานาทุกๆ วัน)
ใช้ไอปานาแปรงฟัน (ใช้ไอปานาทุกๆ วัน)
ฟันสวย ฟันดี โรคฟันจะไม่มี
ใช้ไอปานา... ใช้...ไอ...ปา...นา...

เพลง ไอปานา (เพลงโฆษณา) ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement