ไทยลิปไซน์
Advertisement

หน้านี้เป็นหน้าสำหรับระบุหน้าเนื้อเพลงที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมรายการได้ในกลุ่มของหัวข้อที่ระบุไว้ด้านล่าง วิธีการเพิ่มให้กดเข้าไปแก้ไขในกลุ่มหัวข้อที่ต้องการและเขียนชื่อหัวข้อเพิ่มเติมเข้าไปในในรูปแบบ:

* [[ชื่อเพลงที่ต้องการ]]

หน้าที่ได้รับการเขียนแล้ว หรือชื่อหัวเรื่อง และ/หรือ เนื้อเพลงที่ไม่เหมาะสม จะถูกลบออกจากรายชื่อ

หมายเหตุ: กรณีมีชื่อเพลงเดียวกัน แต่มีนักร้องหลายเวอร์ชัน สามารถใส่วงเล็บระบุชื่อนักร้องได้ หรืออาจใส่ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ด้วยก็ได้ กรณีเป็นเพลงประกอบละครหรือภาพยนตร์ ให้ใส่วงเล็บชื่อละครหรือภาพยนตร์แทนก็ได้

เพลงไทยสากลที่ต้องการ[]

 • ต้นตระกูลไทย
 • วันชาติ 24 มิถุนา
 • รักเมืองไทย
 • พิภพมัจจุราช
 • บ้านเกิดเมืองนอน
 • เมืองกังวล
 • ค่านิยม 12 ประการ
 • อยุธยา
 • เพลงเทียบเวลา (ไขลานตัวเอง)
 • สู้ไม่ถอย (กรรมาชน)
 • รักเมืองไทย
 • รักกันไว้เถิด
 • แฮมทาโร่
 • LYRA
 • ชินโนสุเกะ
 • ดีอะ
 • บ้านแห่งหัวใจ
 • มาร์ชราชนาวี
 • ดอกประดู่
 • มาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์
 • แต่ปางก่อน
 • บ้านเรา
Advertisement