ไทยลิปไซน์
Advertisement

ลิขสิทธิ์เนื้อเพลง

เนื้อเพลงทั้งหมดที่ถูกเขียนในเว็บไซต์นี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ๆ จุดประสงค์ของเว็บไซต์นี้ คือ เพื่อให้ผู้อ่านเข้ามาตีความเพลง, แกะเพลง, ใส่คอร์ด, ใส่โน้ตดนตรี, หรือแปลเพลงเป็นภาษาอื่น ๆ ซึ่งไทยลิปไซน์ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการดาวน์โหลดเพลงทั้งสิ้น (ยกเว้นถ้าท่านอัปโหลดเข้ามาในระบบนี้ โปรดศึกษานโยบายการใช้ไฟล์เพลง และกรุณายอบรับเงื่อนไขการใช้งานอย่างชอบธรรม (Fair Use) ซึ่งเราปฏิบัติเช่นเดียวกับโครงการเครือประชาสังเคราะห์อื่น ๆ และเว็บวิเกียเกือบทุกวิกิ)

ลิขสิทธิ์อื่น ๆ

ข้อความทั้งหมดที่มิใช่เนื้อเพลง ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 โปรดศึกษาข้อสงวนสิทธิ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Advertisement