ไทยลิปไซน์
แถว 1: แถว 1:
 
== ลิขสิทธิ์เนื้อเพลง ==
 
== ลิขสิทธิ์เนื้อเพลง ==
เนื้อเพลงทั้งหมดที่ถูกเขียนในเว็บไซต์นี้ เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ๆ จุดประสงค์ของเว็บไซต์นี้ คือ เพื่อให้ผู้อ่านเข้ามาตีความเพลง, แกะเพลง, ใส่คอร์ด, ใส่โน้ตดนตรี, หรือแปลเพลงเป็นภาษาอื่น ๆ ซึ่งไทยลิปไซน์ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการดาวน์โหลดเพลงทั้งสิ้น (ยกเว้นถ้าท่านอัปโหลดเข้ามาในระบบนี้ โปรดศึกษา[[ไทยลิปไซน์:นโยบายการใช้ไฟล์เสียง|นโยบายการใช้ไฟล์เพลง]] และกรุณายอบรับ[[Wikipedia:th:การใช้งานโดยชอบธรรม|เงื่อนไขการใช้งานอย่างชอบธรรม (Fair Use)]] ซึ่งเราปฏิบัติเช่นเดียวกับโครงการเครือประชาสังเคราะห์อื่น ๆ และเว็บวิเกียเกือบทุกวิกิ)
+
เนื้อเพลงทั้งหมดที่ถูกเขียนในเว็บไซต์นี้ เป็นของเจ้าของงานลิขสิทธิ์ในเพลงนั้น ๆ จุดประสงค์ของเว็บไซต์นี้ คือ เพื่อให้ผู้อ่านเข้ามาตีความเพลง, แกะเพลง, ใส่คอร์ด, ใส่โน้ตดนตรี, หรือแปลเพลงเป็นภาษาอื่น ๆ ซึ่งไทยลิปไซน์ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการดาวน์โหลดเพลงทั้งสิ้น (ยกเว้นถ้าท่านอัปโหลดเข้ามาในระบบนี้ โปรดศึกษา[[ไทยลิปไซน์:นโยบายการใช้ไฟล์เสียง|นโยบายการใช้ไฟล์เพลง]] และกรุณายอบรับ[[Wikipedia:th:การใช้งานโดยชอบธรรม|เงื่อนไขการใช้งานอย่างชอบธรรม (Fair Use)]] ซึ่งเราปฏิบัติเช่นเดียวกับโครงการเครือประชาสังเคราะห์อื่น ๆ และเว็บแฟนดอมเกือบทุกวิกิ)
   
 
==งานแปล==
 
==งานแปล==
 
* งานแปลอย่างเป็นทางการของเพลงสากล (หรือในทำนองเดียวกัน) ส่วนใหญ่มักจะเป็นลิขสิทธิ์ของผู้แปลหรือผู้ทรงสิทธิ์นั้นๆ การใช้ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับลิขสิทธิ์เนื้อเพลงทั่วไปที่ระบุไว้ข้างต้น
 
* งานแปลอย่างเป็นทางการของเพลงสากล (หรือในทำนองเดียวกัน) ส่วนใหญ่มักจะเป็นลิขสิทธิ์ของผู้แปลหรือผู้ทรงสิทธิ์นั้นๆ การใช้ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับลิขสิทธิ์เนื้อเพลงทั่วไปที่ระบุไว้ข้างต้น
* [[หมวดหมู่:เพลงแปลภาษา|งานแปลภาษาทวนกลับ]] เป็นสิทธิ์ของผู้เขียนเอง แต่ผู้เขียนคนอื่นอาจมีสิทธิ์ที่จะอัปเดตงานแปลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นอรรถรสเพิ่มเติมสำหรับไทยลิปไซน์ ดังนั้น ไทยลิปไซน์ก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเสมอไป
+
* [[:หมวดหมู่:เพลงแปลภาษา|งานแปลภาษาทวนกลับ]] เป็นสิทธิ์ของผู้เขียนเอง แต่ผู้เขียนคนอื่นอาจมีสิทธิ์ที่จะอัปเดตงานแปลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นอรรถรสเพิ่มเติมสำหรับไทยลิปไซน์ ดังนั้น ไทยลิปไซน์ก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเสมอไป
   
 
==ลิขสิทธิ์อื่น ๆ==
 
==ลิขสิทธิ์อื่น ๆ==
ข้อความทั้งหมดที่มิใช่เนื้อเพลงและงานแปล ใช้สัญญาอนุญาต[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0] โปรดศึกษา[[homepage:Licensing|ข้อสงวนสิทธิ์]] สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
+
ข้อความทั้งหมดที่มิใช่เนื้อเพลงและงานแปล ใช้สัญญาอนุญาต[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0] โปรดศึกษา[[w:Wikia:Licensing|ข้อสงวนสิทธิ์]] สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
   
 
[[หมวดหมู่:ไทยลิปไซน์]]
 
[[หมวดหมู่:ไทยลิปไซน์]]

รุ่นแก้ไขเมื่อ 03:22, 14 มีนาคม 2563

ลิขสิทธิ์เนื้อเพลง

เนื้อเพลงทั้งหมดที่ถูกเขียนในเว็บไซต์นี้ เป็นของเจ้าของงานลิขสิทธิ์ในเพลงนั้น ๆ จุดประสงค์ของเว็บไซต์นี้ คือ เพื่อให้ผู้อ่านเข้ามาตีความเพลง, แกะเพลง, ใส่คอร์ด, ใส่โน้ตดนตรี, หรือแปลเพลงเป็นภาษาอื่น ๆ ซึ่งไทยลิปไซน์ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า และไม่สนับสนุนการดาวน์โหลดเพลงทั้งสิ้น (ยกเว้นถ้าท่านอัปโหลดเข้ามาในระบบนี้ โปรดศึกษานโยบายการใช้ไฟล์เพลง และกรุณายอบรับเงื่อนไขการใช้งานอย่างชอบธรรม (Fair Use) ซึ่งเราปฏิบัติเช่นเดียวกับโครงการเครือประชาสังเคราะห์อื่น ๆ และเว็บแฟนดอมเกือบทุกวิกิ)

งานแปล

  • งานแปลอย่างเป็นทางการของเพลงสากล (หรือในทำนองเดียวกัน) ส่วนใหญ่มักจะเป็นลิขสิทธิ์ของผู้แปลหรือผู้ทรงสิทธิ์นั้นๆ การใช้ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับลิขสิทธิ์เนื้อเพลงทั่วไปที่ระบุไว้ข้างต้น
  • งานแปลภาษาทวนกลับ เป็นสิทธิ์ของผู้เขียนเอง แต่ผู้เขียนคนอื่นอาจมีสิทธิ์ที่จะอัปเดตงานแปลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นอรรถรสเพิ่มเติมสำหรับไทยลิปไซน์ ดังนั้น ไทยลิปไซน์ก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเสมอไป

ลิขสิทธิ์อื่น ๆ

ข้อความทั้งหมดที่มิใช่เนื้อเพลงและงานแปล ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 โปรดศึกษาข้อสงวนสิทธิ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม