ไทยลิปไซน์
Advertisement
ใต้ร่มธงไทย
ขับร้อง ขับร้องหมู่
คำร้อง หลวงวิจิตรวาทการ
ทำนอง หลวงวิจิตรวาทการ


ใต้ร่มธงไทย ร่มเย็น
เหมือนดังอยู่ในร่มโพธิ์ ร่มไทร
ที่มีกี่งใบแน่นหนา
ชาติไทยใหญ่หลวง แตกกระจัดกระจาย
ถูกแยกแบ่งย้ายไปหลายสาขา

(ช.) เชิญ... (ญ.) พวกพ้องพี่น้องมาพร้อมกัน
(ช.) เชิญ... (ญ.) อยู่ใต้ร่มธงไทย
(ช.) เลือดเนื้อ เผ่าไทย นั้นควรจะมีสมานฉันท์
เหมือนน้องพี่ชาติเชื้อเรามีสายเดียวเกี่ยวพัน
(ช./ญ.) ใต้ร่มธงไทย ร่มเหมือนดั่งโพธิ์ไทร
ใต้ร่มธงไทย เย็นเหมือนใต้แสงจันทร์


PD-icon-black.svg Flag of Thailand.svg ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงนี้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2505 ดังนั้น เพลงนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในประเทศไทยอันเป็นประเทศต้นกำเนิด ด้วยกำหนดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามอายุขัยของผู้ประพันธ์ บวกอีก 50 ปี หลังจากผู้ประพันธ์เสียชีวิต (หมดอายุลิขสิทธิ์ในปี พ.ศ. 2555)
เพลง ใต้ร่มธงไทย ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement