FANDOM


ใต้ร่มธงไทย
ขับร้อง ขับร้องหมู่
คำร้อง หลวงวิจิตรวาทการ
ทำนอง หลวงวิจิตรวาทการ


ใต้ร่มธงไทย ร่มเย็น
เหมือนดังอยู่ในร่มโพธิ์ ร่มไทร
ที่มีกี่งใบแน่นหนา
ชาติไทยใหญ่หลวง แตกกระจัดกระจาย
ถูกแยกแบ่งย้ายไปหลายสาขา

(ช.) เชิญ... (ญ.) พวกพ้องพี่น้องมาพร้อมกัน
(ช.) เชิญ... (ญ.) อยู่ใต้ร่มธงไทย
(ช.) เลือดเนื้อ เผ่าไทย นั้นควรจะมีสมานฉันท์
เหมือนน้องพี่ชาติเชื้อเรามีสายเดียวเกี่ยวพัน
(ช./ญ.) ใต้ร่มธงไทย ร่มเหมือนดั่งโพธิ์ไทร
ใต้ร่มธงไทย เย็นเหมือนใต้แสงจันทร์เพลง ใต้ร่มธงไทย ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.