ไทยลิปไซน์
Advertisement
แบ่งปันรอยยิ้ม
คำร้อง ไม่ทราบ
ทำนอง ไม่ทราบ
ปีที่เผยแพร่ 2534

โหยหาความรักความเมตตา
หิวความศรัทธาความมั่นใจ
ไขว่คว้าความสุขความสดใส
ขอเพียงมีใครเอื้ออาทร
แบ่งปันรอยยิ้ม...

เพลง แบ่งปันรอยยิ้ม ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น