ไทยลิปไซน์
Advertisement
เสียงผู้คนได้ยินบ้างไหม?
ขับร้อง ขับร้องหมู่
คำร้อง ไม่ทราบ
ทำนอง จากเพลง Do you Hear a People Sing? (À la volonté du peuple) ทำนองโดย Claude-Michel Schönberg
ปีที่เผยแพร่ 2563
มิวสิกวีดิโอ มิวสิกวิดีโอ
หมายเหตุ ถูกขับร้องครั้งแรกในการชุมนุม "ขีดเส้นตายไล่เผด็จการ" จัดโดยคณะประชาชนปลดแอก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563


(*) เสียงผู้คนได้ยินบ้างไหม
เสียงร้องก้องไกลเพลงคนเกรี้ยวโกรธ
นี่คือดนตรีแห่งเหล่าผองชน
ผู้ไม่อาจทนเป็นทาสต่อไป
เมื่อหัวใจเต้นระรัวเสียง
สะท้อนสำเนียงกลองระรัวลั่น
นั่นชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นมาเมื่อฟ้ารุ่งราง

(**) ออกประจัญด้วยกันเอาไหม
ใครจะมั่นคงยืนหยัดร่วมทาง
นอกแนวปราการกั้นขวาง
มีโลกสดใสที่ปราถนา
เถอะมาสู้ด้วยกันให้ได้ฝันคือสิทธิสู่เสรี

(ซ้ำ *)

(***) จะสละทุกอย่างได้ไหม
เพื่อให้ผืนธงเราก้าวกรีธา
หนึ่งล้มลงสิ้นชะตา
อีกสิบลุกมาคุณกล้าพอไหม
เลือดของผู้กล้าหาญจะแดงฉานกำซาบซ่านแผ่นดินไทย

(ซ้ำ *, ดนตรี, **, *, ***, *)


PDmaybe-icon.svg เพลงนี้ไม่ได้ให้สถานะลิขสิทธิ์เพลงไว้ เพลงนี้มีลิขสิทธิ์แบบใด กรุณาตรวจสอบ:

กรณีผู้แต่งเป็นบุคคลทั่วไป ให้

  1. ค้นหาว่าผู้ประพันธ์คำร้องเพลงนี้คือใคร
  2. หากยังมีชีวิตอยู่ ให้ใส่ {{ลิขสิทธิ์เพลง|no}} หากทราบปีที่แต่งให้ใส่ {{ลิขสิทธิ์เพลง|no|ปีที่แต่งเป็นพุทธศักราช 4 ตัว (XXXX)}}
  3. หากเสียชีวิตแล้ว ให้ใส่ {{ลิขสิทธิ์เพลง/ผู้ประพันธ์|no|ปีที่ผู้แต่งเสียชีวิตเป็นพุทธศักราช 4 ตัว (XXXX)}}
  4. กรณีที่ผู้ประพันธ์คำร้องมากกว่า 1 คน ให้ยึดถือผู้แต่งคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นหลัก
  5. เมื่อพ้นอายุลิขสิทธิ์แล้วให้เปลี่ยนพารามิเตอร์ no เป็น yes (กรณีผู้แต่งเป็นนิรนาม ให้ยึดถือเผยแพร่ 50 ปีขึ้นไปตามกฎหมายไทย)

กรณีลิขสิทธิ์เป็นนิติบุคคล ไม่ใช่บุคคลทั่วไป

  1. ให้ใส่ {{ลิขสิทธิ์เพลง|no|ปีที่เผยแพร่ครั้งแรกเป็นพุทธศักราช 4 ตัว (XXXX)}}
  2. เมื่อพ้นอายุลิขสิทธิ์แล้วให้เปลี่ยนพารามิเตอร์ no เป็น yes

ดูรายละเอียดที่ ไทยลิปไซน์:ลิขสิทธิ์ และ วิธีใช้:เนื้อเพลง

หากไม่มีการให้เครดิตสถานะลิขสิทธิ์ไว้ หน้านี้อาจถูกลบโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
เพลง เสียงผู้คนได้ยินบ้างไหม? ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement