ไทยลิปไซน์
Advertisement
เมาคลีล่าสัตว์
แนวเพลง เพลงรอบกองไฟ
คำร้อง ไม่ทราบ
ทำนอง เพลงสากล
ปีที่เผยแพร่ ไม่ทราบ

เมาคลีล่าสัตว์ เมาคลีล่าสัตว์
ฆ่าแชคาน ฆ่าแชคาน
ถลกหนังมันออกมาหมด ถลกหนังมันออกมาหมด
มันฆ่าวัว มันฆ่าควาย

เพลง เมาคลีล่าสัตว์ ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement