ไทยลิปไซน์
Advertisement
เพื่อมวลชน
ขับร้อง กรรมาชน
แนวเพลง เพื่อชีวิต
ปีที่เผยแพร่ ไม่ทราบ


ถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่โผบิน
ติดปีกบินไปให้ไกล ไกลแสนไกล
จะขอ..... (ฯลฯ ครั้ง)


เนื้อเพลงไม่สามารถแสดงเต็มเพลงได้เนื่องจากปัญหาลิขสิทธิ์

เพลง เพื่อมวลชน ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น