ไทยลิปไซน์
Advertisement
Edit-copy purple.svg
เพลงนี้ได้มีการย้ายมาจากโครงการสังเคราะห์เพลง มาอยู่ที่นี่
เพลงชาติไทย
คำร้อง หลวงสารานุประพันธ์
ทำนอง พระเจนดุริยางค์
ความยาว 0:41 (แบบทางการ)
ตัวอย่างเสียง
(file)

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย

โน้ตเพลง[]

โน้ตดนตรีไทย[]

ดดมซ -ซซล ซฟลซ ---ม มฟมร ร--- -รรม รดด-
ดดมซ -ซซล ซฟลซ ---- ซลทซ ร--- -ลทล ---ซ
-ซลซ ฟร-- -ฟลซ มด-- ดดมร -รรล -ทลซ ----
ดดมซ -ซซล ทดํรํมํ ---- รํดํลซ ลทดํมํ ดํรํดํดํ ดํ-ดํดํ

ดูเพิ่ม[]

แหล่งข้อมูลอื่น[]


PD-icon-black.svg Flag of Thailand.svg ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงนี้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2497 ดังนั้น เพลงนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในประเทศไทยอันเป็นประเทศต้นกำเนิด ด้วยกำหนดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามอายุขัยของผู้ประพันธ์ บวกอีก 50 ปี หลังจากผู้ประพันธ์เสียชีวิต (หมดอายุลิขสิทธิ์ในปี พ.ศ. 2547)
Advertisement