FANDOM


เพลงชาติสยาม
คำร้อง ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)
ทำนอง พระเจนดุริยางค์
ปีที่เผยแพร่ 2475

แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง
ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า
สืบชาติไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา
ร่วมรักษาเอกราษฎร์ชนชาติไทย
บางสมัยศัตรูจู่มารบ
ไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่
ตะลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท
สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา

อันดินแดนสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย
น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราษฎร์คือกระดูกที่เราบูชา
เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
ยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสสระเสรี
ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย
สถาปนาสยามให้เทิดชัยไชโย

หมายเหตุ Edit

เนื้อร้องนี้เป็นเนื้อร้องฉบับแรกสุด แต่ไม่ใช่ฉบับราชการ เนื่องจากมีคำว่า ยึดอำนาจ อยู่ในเนื้อเพลง ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นสั่งห้ามนักเรียนทั่วประเทศร้อง เนื่องจากเป็นคำแสลง จึงถือว่าเป็นเพลงชาติสยามฉบับต้องห้าม (ปรากฏอยู่ในหนังสือบันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2476 หน้า 503)

ดูเพิ่ม Edit

แหล่งข้อมูลอื่น Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.