ไทยลิปไซน์
Advertisement

ภาษาเกาหลี[]

แปลจากภาษาไทยไปยังภาษาเกาหลี แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย จึงได้เป็นคำร้อง

แปลเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

แปลเป็นภาษาเกาหลี
오리
แปลกลับเป็นภาษาไทย
เป็ด

Gob Gob Gob 운하에서 목욕 오리
눈이 쳐다 보았다. 운하에는 조개, 생선, 게가 있기 때문에
Gob Gob Gob 운하에서 목욕 오리
눈이 쳐다 보았다. 운하에는 조개, 게, 물고기가 있기 때문에

ปริมาณมากปริมาณมาก อาบน้ำเป็ดในคลอง
ดวงตาจ้อง เนื่องจากคลองมีหอยปลาและปู
ปริมาณมากปริมาณมาก อาบน้ำเป็ดในคลอง
ดวงตาจ้อง เนื่องจากคลองมีเปลือกหอยปูและปลา


ภาษาจีน[]

แปลจากภาษาไทยไปยังภาษาจีน แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย จึงได้เป็นคำร้อง

แปลเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

แปลเป็นภาษาจีน
一只鸭子
แปลกลับเป็นภาษาไทย
เป็ด

地精地精 鸭子在运河里洗澡
眼睛凝视着。 因为运河里有贝类,鱼,螃蟹
地精地精 鸭子在运河里洗澡
眼睛凝视着。 因为在运河里有蛤,蟹,鱼

ก็อบลินโนมส์ เป็ดอาบน้ำในคลอง
ดวงตาจ้องมอง เนื่องจากมีเปลือกหอยปลาปูในคลอง
ก็อบลินโนมส์ เป็ดอาบน้ำในคลอง
ดวงตาจ้องมอง เพราะมีแมลงสาบปูปลาในคลอง


ภาษาอังกฤษ[]

แปลจากภาษาไทยไปยังภาษาอังกฤษ แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย จึงได้เป็นคำร้อง

แปลเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

แปลเป็นภาษาอังกฤษ
duck
แปลกลับเป็นภาษาไทย
เป็ด

Gob Gob Gob Ducks bathing in the canal
The eyes stared. Because in the canal there are shellfish, fish, crabs
Gob Gob Gob Ducks bathing in the canal
The eyes stared. Because in the canal there are clams, crabs, fish

Gob Gob Gob เป็ดอาบน้ำในคลอง
ดวงตาจ้องมอง เพราะในคลองมีปลาหอยปู
Gob Gob Gob เป็ดอาบน้ำในคลอง
ดวงตาจ้องมอง เพราะในคลองมีหอยปูปลา