ไทยลิปไซน์
Advertisement

ภาษาจีน[]

แปลจากภาษาไทยไปยังภาษาจีน แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย จึงได้เป็นคำร้อง

แปลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

แปลเป็นภาษาจีน
昌啤酒
แปลกลับเป็นภาษาไทย
เบียร์ช้าง

张啤酒是一种大啤酒。世界啤酒冠军泰国啤酒金牌 (重复)
是父母,兄弟姐妹的心爱 (重复)
大象,想要尝试啤酒的大象 (重复)
大象...
吃得开心,自豪泰国啤酒

เบียร์เป็นเบียร์ขนาดใหญ่ แชมป์เบียร์โลกเหรียญทองเบียร์ไทย (ซ้ำ)
เป็นความรักของพ่อแม่พี่น้อง (ซ้ำ)
ช้างช้างที่อยากลองเบียร์ (ซ้ำ)
ช้าง...
ขอให้สนุกกับเบียร์ไทยที่ภาคภูมิใจ


ภาษาอังกฤษ[]

แปลจากภาษาไทยไปยังภาษาอังกฤษ แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย จึงได้เป็นคำร้อง

แปลเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

แปลเป็นภาษาอังกฤษ
Beer Chang
แปลกลับเป็นภาษาไทย
เบียร์ช้าง

Beer Chang is a big beer, world champion Thai beer, Thai beer, gold medal. (repeat)
Is the spirit of the parents, brothers and sisters (repeat)
Chang Rong Chang sings that he wants to try beer. (repeat)
elephant...
Eat and be proud of the Thai beer industry.

เบียร์ช้างเบียร์ใหญ่เบียร์ไทยแชมป์โลกเบียร์ไทยเหรียญทอง (ซ้ำ)
เป็นวิญญาณของพ่อแม่พี่น้องและน้องสาว (ซ้ำ)
ช่างโรงช้างร้องว่าเขาอยากลองเบียร์ (ซ้ำ)
ช้าง...
กินและภูมิใจในอุตสาหกรรมเบียร์ของไทย

Advertisement