ไทยลิปไซน์
Advertisement
เกียรติศักดิ์ทหารเสือ
คำร้อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทำนอง ไม่ทราบ
ปีที่เผยแพร่ 2490

(*) มโนมอบพระผู้ เสวยสวรรค์
แขนมอบถวายทรงธรรม์ เทอดหล้า
ดวงใจมอบเมียขวัญ และแม่
เกียรติศักดิ์รักข้า มอบไว้แก่ตัว

(ซ้ำ *)

มโนมอบพระผู้ สถิตอยู่ยอดสวรรค์
แขนถวายให้ทรงธรรม์ พระผ่านเผ้าเจ้าชีวา
ดวงใจให้ขวัญจิต ยอดชีวิตและมารดา
เกียรติศักดิ์รักของข้า ชาติชายแท้แก่ตนเอง

(ซ้ำ *)

แหล่งข้อมูลอื่น[]

เพลง เกียรติศักดิ์ทหารเสือ ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement