ไทยลิปไซน์
Advertisement
หางเครื่อง
ขับร้อง สุกัญญา นาคประดิษฐ์
คำร้อง ไม่ทราบ
ทำนอง ไม่ทราบ

สิ่งที่ฉันคิด สิ่งที่ฉันฝัน
สิ่งที่ฉันเฝ้ารอ หรือสิ่งที่ฉันพอใจ
สิ่งที่ฉันเห็น สิ่งที่ฉันสัมผัส
สิ่งที่ฉันลิ้มลอง หรือสิ่งที่ฉันทำไป
จะต้องเป็นจริงได้ ฉันต้องโด่งดังไกล
แต่ไฉน... ใครใครเห็นเป็นภาพลวงตา

(*) ดนตรีนั้นคือชีวิต จังหวะคอยลิขิต ให้ชีวิตก้าวไป
แสงสีที่สวยสดใส นั้นเป็นจิตใจที่สดใสเสรี
เสียงปรบมือคือกำลังใจ ที่ต่อสู้ไป อย่าได้ถอยหนี
ความภาคภูมิใจที่มี เกียรติยศศักดิ์ศรี จากพวงมาลัย

(ซ้ำ *)

เพลง หางเครื่อง ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement