หากว่าเรากำลังสบาย
คำร้อง ไม่ทราบ
ทำนอง เพลงฝรั่ง
ปีที่เผยแพร่ ไม่ทราบ
หากว่าเรากำลังสบาย จงตบมือพลัน
หากว่าเรากำลังสบาย จงตบมือพลัน
หากว่าเรากำลังมีสุข หมดเรื่องทุกข์ใดๆ ทุกสิ่ง
จะมัวประวิงอะไรกันเล่า จงตบมือพลัน
หากว่าเรากำลังสบาย กระทืบเท้าพลัน
หากว่าเรากำลังสบาย กระทืบเท้าพลัน
หากว่าเรากำลังมีสุข หมดเรื่องทุกข์ใดๆ ทุกสิ่ง
จะมัวประวิงอะไรกันเล่า กระทืบเท้าพลัน
หากว่าเรากำลังสบาย ผงกหัวพลัน
หากว่าเรากำลังสบาย ผงกหัวพลัน
หากว่าเรากำลังมีสุข หมดเรื่องทุกข์ใดๆ ทุกสิ่ง
จะมัวประวิงอะไรกันเล่า ผงกหัวพลัน
หากว่าเรากำลังสบาย จงส่งเสียงดัง
หากว่าเรากำลังสบาย จงส่งเสียงดัง
หากว่าเรากำลังมีสุข หมดเรื่องทุกข์ใดๆ ทุกสิ่ง
จะมัวประวิงอะไรกันเล่า จงส่งเสียงดัง
หากว่าเรากำลังสบาย จงออกท่าทาง
หากว่าเรากำลังสบาย จงออกท่าทาง
หากว่าเรากำลังมีสุข หมดเรื่องทุกข์ใดๆ ทุกสิ่ง
จะมัวประวิงอะไรกันเล่า จงออกท่าทาง

แหล่งข้อมูลอื่น

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.