ไทยลิปไซน์
Advertisement
หากว่าเรากำลังสบาย
คำร้อง ไม่ทราบ
ทำนอง เพลงฝรั่ง
ปีที่เผยแพร่ ไม่ทราบ


หากว่าเรากำลังสบาย จงตบมือพลัน
หากว่าเรากำลังสบาย จงตบมือพลัน
หากว่าเรากำลังมีสุข หมดเรื่องทุกข์ใดๆ ทุกสิ่ง
จะมัวประวิงอะไรกันเล่า จงตบมือพลัน


หากว่าเรากำลังสบาย กระทืบเท้าพลัน
หากว่าเรากำลังสบาย กระทืบเท้าพลัน
หากว่าเรากำลังมีสุข หมดเรื่องทุกข์ใดๆ ทุกสิ่ง
จะมัวประวิงอะไรกันเล่า กระทืบเท้าพลัน


หากว่าเรากำลังสบาย ผงกหัวพลัน
หากว่าเรากำลังสบาย ผงกหัวพลัน
หากว่าเรากำลังมีสุข หมดเรื่องทุกข์ใดๆ ทุกสิ่ง
จะมัวประวิงอะไรกันเล่า ผงกหัวพลัน


หากว่าเรากำลังสบาย จงส่งเสียงดัง
หากว่าเรากำลังสบาย จงส่งเสียงดัง
หากว่าเรากำลังมีสุข หมดเรื่องทุกข์ใดๆ ทุกสิ่ง
จะมัวประวิงอะไรกันเล่า จงส่งเสียงดัง


หากว่าเรากำลังสบาย จงออกท่าทาง
หากว่าเรากำลังสบาย จงออกท่าทาง
หากว่าเรากำลังมีสุข หมดเรื่องทุกข์ใดๆ ทุกสิ่ง
จะมัวประวิงอะไรกันเล่า จงออกท่าทาง

แหล่งข้อมูลอื่น[]

เพลง หากว่าเรากำลังสบาย ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement