ไทยลิปไซน์
Advertisement
Edit-copy purple.svg
เพลงนี้ได้มีการย้ายมาจากโครงการสังเคราะห์เพลง มาอยู่ที่นี่
สรรเสริญพระบารมี
คำร้อง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทำนอง พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี)
ปีที่เผยแพร่ 2456


ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล บุญดิเรก
เอกบรมจักริน พระสยามินทร์
พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด
จงสฤษดิ์ดัง หวังวรหฤทัย
ดุจถวายชัย ชโย

แหล่งข้อมูลอื่น[]


PD-icon-black.svg Flag of Thailand.svg ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงนี้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2490 ดังนั้น เพลงนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในประเทศไทยอันเป็นประเทศต้นกำเนิด ด้วยกำหนดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามอายุขัยของผู้ประพันธ์ บวกอีก 50 ปี หลังจากผู้ประพันธ์เสียชีวิต (หมดอายุลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541)
Advertisement