FANDOM


ศักดิ์ศรีความเป็นคน
ขับร้อง อรุโณทัย ศิริบุตร, กุลธิดา ช้วนกุล, ชุติมา กุมาร, ณิชชนันทน์ แจ่มดวง
คำร้อง เทียนธารา
ทำนอง อู๋ เสรีชน
ปีที่เผยแพร่ 2558


ถึงเราจะเป็นเพียงชาวไร่ชาวนา
อยู่กินกันตามประสาทำนาหาเลี้ยงคน
มีสุขมีทุกข์อยู่ท่ามกลางความยากจน
ไม่สนใจถึงใครจะมองอย่างไร

ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่กับท้องนา
ปลูกข้าวปลูกผักหาปลา ก็เป็นสุขใจ
ไม่เคยเบียดเบียนดูถูกดูแคลนผู้ใด
เป็นชาวนาไทยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน

(*) แต่เราก็มีศักดิ์ศรีในความเป็นคน
แม้เป็นคนจนขอเพียงอย่ามาหยามหมิ่น
เม็ดข้าวทุกเม็ดที่เจ้าได้กิน
คือหยาดเหงื่อรินหลั่งไหลจากใจของคน

(**) อยู่ในเมืองกรุงหมายมุ่งความศิวิไลซ์
จะรู้บ้างไหมชาวนาไทยยังคงทุกข์ทน
ดูถูกเหยียดหยามสร้างสังคมชั้นชน
ลืมตัวลืมตนลืมคนปลูกข้าวเจ้าท้าย

(ซ้ำ *, **)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.