ลาวดวงเดือน
คำร้อง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
ทำนอง เพลงไทยเดิม
ปีที่เผยแพร่ ไม่ทราบ

โอ้ละหนอ ดวงเดือนเอย
พี่มาเว้ารัก เจ้าสาวคำดวง
โอ้ว่าดึกแล้วหนอ พี่ขอลาล่วง
อกพี่เป็นห่วง รักเจ้าดวงเดือนเอย

ขอลาแล้ว เจ้าแก้วโกสุม (เอื้อน)
พี่นี้รักเจ้าหนอ ขวัญตาเรียม
จะหาไหนมาเทียม โอ้เจ้าดวงเดือนเอย
จะหาไหนมาเทียม โอ้เจ้าดวงเดือนเอย

หอมกลิ่นเกสร เกสรดอกไม้
หอมกลิ่นคล้ายคล้าย เจ้าสูเรียมเอย
หอมกลิ่นเกสร เกสรดอกไม้
หอมกลิ่นคล้ายคล้าย เจ้าสูเรียมเอย
หอมกลิ่นกรุ่นครัน หอมนั้นยังบ่เลย
เนื้อหอมทรามเชย เอยเราละเหนอ

โอ้ละหนอ นวลตาเอย
พี่นี้รักแสนรัก ดังดวงใจ
โอ้เป็นกรรม ต้องจำจากไป
อกพี่อาลัยเจ้า ดวงเดือนเอย

เห็นเดือนแรม เริศร้างเวหา
เฝ้าแต่เบิ่งดูฟ้า เห็นมืดมน
พี่ทนทุกข์ทุกข์ทน โอ้เจ้าดวงเดือนเอย
พี่ทนทุกข์ทุกข์ทน โอ้เจ้าดวงเดือนเอย

เสียงไก่ขันขาน เสียงหวานเจื้อยแจ้ว
หวานสุดแล้วหวาน แจ้วเจื้อยเอย
เสียงไก่ขันขาน เสียงหวานเจื้อยแจ้ว
หวานสุดแล้วหวาน แจ้วเจื้อยเอย
ถึงจะหวานเสนาะ หวานเพราะกระไรเลย
บ่แม้นทรามเชย เอยเราละเหนอ

แหล่งข้อมูลอื่น

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.