ไทยลิปไซน์
Advertisement
ลาวดวงเดือน
คำร้อง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
ทำนอง เพลงไทยเดิม
ปีที่เผยแพร่ ไม่ทราบ


โอ้ละหนอ ดวงเดือนเอย
พี่มาเว้ารัก เจ้าสาวคำดวง
โอ้ว่าดึกแล้วหนอ พี่ขอลาล่วง
อกพี่เป็นห่วง รักเจ้าดวงเดือนเอย

ขอลาแล้ว เจ้าแก้วโกสุม (เอื้อน)
พี่นี้รักเจ้าหนอ ขวัญตาเรียม
จะหาไหนมาเทียม โอ้เจ้าดวงเดือนเอย
จะหาไหนมาเทียม โอ้เจ้าดวงเดือนเอย

หอมกลิ่นเกสร เกสรดอกไม้
หอมกลิ่นคล้ายคล้าย เจ้าสูเรียมเอย
หอมกลิ่นเกสร เกสรดอกไม้
หอมกลิ่นคล้ายคล้าย เจ้าสูเรียมเอย
หอมกลิ่นกรุ่นครัน หอมนั้นยังบ่เลย
เนื้อหอมทรามเชย เอยเราละเหนอ

โอ้ละหนอ นวลตาเอย
พี่นี้รักแสนรัก ดังดวงใจ
โอ้เป็นกรรม ต้องจำจากไป
อกพี่อาลัยเจ้า ดวงเดือนเอย

เห็นเดือนแรม เริศร้างเวหา
เฝ้าแต่เบิ่งดูฟ้า เห็นมืดมน
พี่ทนทุกข์ทุกข์ทน โอ้เจ้าดวงเดือนเอย
พี่ทนทุกข์ทุกข์ทน โอ้เจ้าดวงเดือนเอย

เสียงไก่ขันขาน เสียงหวานเจื้อยแจ้ว
หวานสุดแล้วหวาน แจ้วเจื้อยเอย
เสียงไก่ขันขาน เสียงหวานเจื้อยแจ้ว
หวานสุดแล้วหวาน แจ้วเจื้อยเอย
ถึงจะหวานเสนาะ หวานเพราะกระไรเลย
บ่แม้นทรามเชย เอยเราละเหนอ

แหล่งข้อมูลอื่น[]


PD-icon-black.svg Flag of Thailand.svg ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงนี้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2452 ดังนั้น เพลงนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในประเทศไทยอันเป็นประเทศต้นกำเนิด ด้วยกำหนดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามอายุขัยของผู้ประพันธ์ บวกอีก 50 ปี หลังจากผู้ประพันธ์เสียชีวิต (หมดอายุลิขสิทธิ์ในปี พ.ศ. 2502)
เพลง ลาวดวงเดือน ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement