FANDOM


รอยไทย
แนวเพลง เพลงประกอบรายการโทรทัศน์
คำร้อง ไม่ทราบ
ทำนอง ไม่ทราบ
ปีที่เผยแพร่ ไม่ทราบ

สานตำนาน คุณค่าความเป็นไทย
เลื่องลือไป คือชาติไทยทุกถิ่น
ความรุ่งเรือง ที่จารึกบนแผ่นดินไทย
ศิลปะไทย รักษาไว้ในรอยไทย
มรดกไทย รักษาไว้ในรอยไทย

เพลง รอยไทย ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.