ไทยลิปไซน์
Advertisement
รวมพลังประชาชาติไทย
ขับร้อง ไม่ทราบ
คำร้อง ไม่ทราบ
ทำนอง ไม่ทราบ
ปีที่เผยแพร่ 2561

เราคือคนที่อยากให้โลกเปลี่ยน มาเรามาร่วมมือกันเสียที
เพราะตระหนักว่าเรานั้นมีหน้าที่ แทนบุญคุณให้กับแผ่นดิน

รวมพลังประชาในชาติไทย หวังให้ชาติมั่นคงไปแสนนาน
พี่น้องคนธรรมดาที่มารวมกันปณิธานนี้มาจากใจ

(*) เทิดทูนมหากษัตริย์อยู่เหนือเกล้า เชิดชูศาสนาด้วยความศรัทธา
สร้างความเข้มแข็งให้รากของไทยยิ่งแกร่ง และพร้อมจะมอบให้ลูกหลาน ช่วยสืบสาน บ้านเรา

งานการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน เราเป็นคนกำหนดทุกเรื่องราว
รับผิดชอบบ้านเมืองด้วยตัวของเรา รวมกันมาศรัทธาเดียวกัน

ทำให้ไทยเป็นบ้านที่ร่มเย็น เป็นกำลังให้ชาติได้พึ่งพา
สร้างสรรค์และทุ่มกำลังสติปัญญารวมพลังประชาชาติไทย

(ซ้ำ *)

เพลง รวมพลังประชาชาติไทย ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement