FANDOM


บุษบาเสี่ยงเทียน
ขับร้อง วงศ์จันทร์ ไพโรจน์
คำร้อง ฉาย เกิดรังสี
ทำนอง เพลงลาวเสี่ยงเทียน 2 ชั้น
ปีที่เผยแพร่ ไม่ทราบ

เทียนที่เวียนพระพุทธาตัวข้า บุษบาขออธิษฐาน
เทียนที่เวียนนมัสการบันดาลให้ หทัยสมปรารถนา
ดลจิตอิเหนา ให้เขามารักข้า
ขอองค์พระปฏิมา เมตตาช่วยคิดอุ้มชู
ขอเทียนที่เวียนวน ดลฤทัยสิงสู่
ให้องค์ระเด่นเอ็นดู อย่าได้รู้คลายคลอน

(*) อ้าองค์พระพุทธาตัวข้า บุษบาขอกราบวิงวอน
ข้าสวดมนต์ขอพระพร วิงวอนให้หทัยระเด่นปราณี
รักอย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่
ขอองค์ระเด่นมนตรี โปรดมีจิตนึกเมตตา
ขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้า
รักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ตั้งใจ

(ดนตรี, ซ้ำ *)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.