ไทยลิปไซน์
Advertisement
ทุ่งฝันวันใหม่
ขับร้อง อุษาคเนย์
คำร้อง เบียร์ อุษาคเนย์
ทำนอง เบียร์ อุษาคเนย์
ปีที่เผยแพร่ 2561

เกี่ยวแขนที่แค้นคับทับถมใจ
กุมมือเติมไฟให้ความหวัง
ล้มลุกคลุกคลานเมื่อคนพาลคอยเบียดบัง
กว่าจะถึงทุ่งฝันอันไกลห่าง

(*) ปลุกรักและหวังดำรงมั่น
หยัดยืนฝ่าฟันเธอฉันหมาย
วาดแผ่นดินให้งดงาม
ดอกไม้บานกลางทุ่งใหญ่
ต้นประชาธิปไตยได้เติบโต

(**) ช่วยกันดูแลดอกผลพ้นโพยภัย
จากเหลือบไรที่เกาะกินแผ่นดินนี้
ให้ผู้คนได้ชื่นชม
กลางสายลมแห่งเสรี
ทุ่งหญ้าฟ้านี้คนเทียมเท่า

(ซ้ำ *, **, **)

Advertisement