ไทยลิปไซน์
Advertisement
ทางสายกลาง
ขับร้อง จตุพร พรหมพันธุ์ 
คำร้อง เทียนธารา
ทำนอง อู๋ เสรีชน
ปีที่เผยแพร่ 2556

 

เดินทางไปอาจมีก้อนหินโยนใส่
เดินทางไปอาจมีดอกไม้ทอด
เดินทางไปไม่หวั่นไหวตลอดเส้นทาง
เดินทางไปทางสายกลางแห่งความดี

เพียงพอใจหัวใจจงปล่อยวาง
ทางรกร้างจะกระจ่างขึ้นทันที
มีหลักธรรมนำทางส่องชีวี
ทำความดีกันเถิดสาธุชน

(*) รู้เท่าทันความจริงล้วนว่างเปล่า
ความสุขเศร้าล้วนมีกันทุกคน
ศีลปัญญาอยู่เหนือเล่ห์กล
เพื่อหลุดพ้น จากกิเลสมายา

(**) เดินทางไปเดินไปตามผืนดินกว้าง
ตามเส้นทางทางสายกลางอย่างช้าช้า
ตามวิถีปุถุชนคนธรรมดา
สร้างความดีมีคุณค่าเพื่อโลกสวยงาม

(ซ้ำ *, **)

เพลง ทางสายกลาง ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement