ไทยลิปไซน์
Advertisement
เพลงโฆษณา ถ่านไฟฉายตรากบ
แนวเพลง เพลงโฆษณา
ปีที่เผยแพร่ 2500?
ความยาว 1 นาที

ต้นตระกูลผมแต่ปางบรรพ์ หลังย่ำสายัณห์ ดวงตะวันเลี่ยงหลบ
จะเดินทางเยื้องย่างไปไหน จำเป็นต้องใช้ จุดไต้จุดคบ
ปัจจุบันเห็นจะไม่มี ขืนจุดไต้ซี ถ้ามีใครพบ
อาจจะอายขายหน้าอักโข เขาต้องฮาต้องโห่ ว่าผมโง่บัดซบ

ยุคนี้มันต้องทันสมัย เพื่อนผมทั่วไป ใช้ถ่านไฟตรากบ
ทั้งวิทยุและกระบอกไฟฉาย คุณภาพมากมาย สะดวกสบายครันครบ
ถ่านก็มีหลายอย่างวางกอง เขากลับรับรอง ว่าต้องแพ้ตรากบ
เหตุและผลเขาน่าฟังครับ ขอให้ลองสดับ นะท่านที่เคารพ

(พูด) คือเขาบอกว่าถ่านไฟฉายตรากบ ไม่ใช่ของนอกส่งมาขยอกเงินไทย
และไม่ใช่ของทำภายในที่โกยกำไรส่งออกนอก
ถ่านไฟฉายตรากบทำในเมืองไทยโดยให้เงินกำไรหมุนเวียนอยู่ในเมืองไทย
ทำให้ดุลการค้าของไทยดีขึ้น
ฉะนั้นนอกจากผมจะเคยชอบตีกบ ชอบกินกบ ชอบเพลงพม่าแทงกบ และชอบเล่นไพกบแล
เดี๋ยวนี้ ผมยังชอบถ่านไฟฉายตรากบอีกด้วย อบ อบ

เพลง ถ่านไฟฉายตรากบ ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement