ไทยลิปไซน์
Advertisement
ตื่นเถิดไทย
คำร้อง มณีรัตน์ บุนนาค
ทำนอง ดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิม ขับไม้บัณเฑาะว์
ปีที่เผยแพร่ ไม่ทราบ

เราเผ่าไทย ต่างคนจากแดนไกล
ต่างมารวมใจ สามัคคีทุกหมู่เหล่า พวกเราพร้อมพรั่ง
งามถิ่นเรา ถิ่นไทย ในแดนทอง
แหล่งดีคนปอง ไทยเข้าครองต้องรวมกัน ผูกพันรักเผ่า
โบราณนานมาชาติไทยแกร่งเกรียงไกรกล้า
ฝ่าฟันมาทุกเวลาไม่หวั่น
พรั่นพรึงอันตราย ผ่านความลำเค็ญ
ร้อนเย็นมิหน่าย ทอดกายเป็นชาติพลี

ตื่นเถิดไทย มาพร้อมใจน้องพี่
เราเลือดไทยเสรี ปฐพีรักยิ่ง
ตื่นเถิดไทย จงพร้อมใจทุกฝ่าย
เรามิยอมแพ้พ่าย ศัตรูร้ายมุ่ง
โบราณนานมาชาติไทยแกร่งเกรียงไกรกล้า
ฝ่าฟันมาทุกเวลาไม่หวั่น
พรั่นพรึงอันตราย ผ่านความลำเค็ญ
ร้อนเย็นมิหน่าย ทอดกายเป็นชาติพลี


Red copyright.svg Flag of Thailand.svg ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงนี้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2543 ดังนั้น เพลงนี้ยังคงมีลิขสิทธิ์ในประเทศไทยอันเป็นประเทศต้นกำเนิด รวมถึงประเทศอื่นๆ ด้วยกำหนดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามอายุขัยของผู้ประพันธ์ บวกอีก 50 ปี หลังจากผู้ประพันธ์เสียชีวิต (หมดอายุลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2594)
เพลง ตื่นเถิดไทย ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement