ไทยลิปไซน์
Advertisement

ภาษาจีน[]

แปลจากภาษาไทยไปยังภาษาจีน แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย จึงได้เป็นคำร้อง

แปลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

แปลเป็นภาษาจีน
大象
แปลกลับเป็นภาษาไทย
ช้าง

常昌昌
你见过大象吗?
大象并不大。
长鼻子被称为乐队。
躯干下方有尖牙,称为象牙。
有耳朵和眼睛,长尾巴

ช้างช่างช้าง
คุณเคยเห็นช้างไหม?
ช้างไม่ใหญ่
จมูกยาวเรียกว่าวง
มีเขี้ยวใต้ลำตัวที่เรียกว่างาช้าง
มีหูและตาหางยาว


ภาษาฝรั่งเศส[]

แปลจากภาษาไทยไปยังภาษาฝรั่งเศส แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย จึงได้เป็นคำร้อง

แปลเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
Un éléphant
แปลกลับเป็นภาษาไทย
ช้าง

Chang Chang Chang
Avez-vous déjà vu un éléphant?
L'éléphant n'est pas gros.
Le long nez s'appelle le groupe.
Avec des crocs sous une dinde appelée défenses
Avoir des oreilles et des yeux, de longues queues

ช้างช้างช้าง
คุณเคยเห็นช้างไหม?
ช้างไม่ใหญ่
จมูกยาวเรียกว่ากลุ่ม
ด้วยเขี้ยวภายใต้ไก่งวงที่เรียกว่าการป้องกัน
มีหูและตาหางยาว


ภาษาฮินดี[]

แปลจากภาษาไทยไปยังภาษาฮินดี แล้วแปลกลับมาเป็นภาษาไทย จึงได้เป็นคำร้อง

แปลเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562

แปลเป็นภาษาฮินดี
हाथी
แปลกลับเป็นภาษาไทย
ช้าง

हाथी का हाथी हाथी
क्या आपने कभी हाथी देखा है?
हाथी बड़ा नहीं होता।
लंबी नाक, लंबी, खाली पट्टी
टर्की के नीचे नुकीले तिल होते हैं।
लंबी पूंछ वाली आंखों वाले कान हों

ช้างช้างช้าง
คุณเคยเห็นช้างไหม?
ช้างไม่ใหญ่
จมูกยาว, ผ้าพันแผลยาวที่ว่างเปล่า
มีตัวตุ่นแหลมอยู่ใต้ไก่งวง
มีหูที่มีหางตายาว

Advertisement