FANDOM


Translation Latin Alphabet.svg
เพลงนี้มีการแปลภาษาแบบทวนกลับผ่านโปรแกรมแปลภาษา สามารถดูได้ที่นี่
ข้าง
คำร้อง ชิ้น ศิลปบรรเลง
ทำนอง เพลงพม่าเขว


ช้าง ช้าง ช้าง
น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
ช้างมันตัวโตไม่เบา
จมูกยาวยาวเรียกว่างวง
มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา
มีหูมีตาหางยาว


Red copyright Flag of Thailand ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงนี้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2531 ดังนั้น เพลงนี้ยังคงมีลิขสิทธิ์ในประเทศไทยอันเป็นประเทศต้นกำเนิด รวมถึงประเทศอื่นๆ ด้วยกำหนดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามอายุขัยของผู้ประพันธ์ บวกอีก 50 ปี หลังจากผู้ประพันธ์เสียชีวิต (หมดอายุลิขสิทธิ์ในปี พ.ศ. 2581)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.