FANDOM


ฆ่าฉันให้ตายดีกว่า
ขับร้อง สวลี ผกาพันธุ์
คำร้อง ไม่ทราบ
ทำนอง ไม่ทราบ
ปีที่เผยแพร่ ไม่ทราบ


ฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่า
ใยถึงไม่เข่นฆ่า และไม่ใยดี
ทิ้งฉันขื่นขมสมใจผละหนี
ฝากไว้คือความบัดสี ราคีติดกาย

ฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่า
ให้พื้นดินกลบหน้า พอจะหลบอาย
เศร้านักชาตินี้รู้ดีเมื่อสาย
เจ็บรักหักทรวงสลาย โหดร้ายสิ้นดี

ไม่ปรารถนา แล้วมารักกันทำไม
ฉันเลวอย่างไร ฉันเลวแค่ไหนกันนี่
ถึงสลัดรักไม่ปรานี
ทำเสียป่นปี้ เหมือนฉันไม่มีหัวใจ

(*) ฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่า
ชีวิตนี้ไร้ค่าจะมองหน้าใคร
ไม่รักมาผลาญฉันใช่เหล็กไหล
อนิจจาฉันทนไม่ไหว
ต้องตายต้องตายสักวัน

(ซ้ำ *)

เพลง ฆ่าฉันให้ตายดีกว่า ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.