FANDOM


Translation Latin Alphabet.svg
เพลงนี้มีการแปลภาษาแบบทวนกลับผ่านโปรแกรมแปลภาษา สามารถดูได้ที่นี่
ค่าน้ำนม
ขับร้อง ชาญ เย็นแข
คำร้อง ไพบูลย์ บุตรขัน
ทำนอง ไพบูลย์ บุตรขัน
บันทึกเสียง ห้องอัดเสียงกมลสุโกศล

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลัง เมื่อยังนอนเปล
แม่เราเฝ้าโอ้ละเห่
กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล

เมื่อเล็กจนโตโอ้แม่ถนอม*
แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ
เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่
นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนา เพราะค่าน้ำนม

ควรคิดพินิจให้ดี
ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม
โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม
เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน

ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง
แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้า หนักกว่าแผ่นดิน
บวชเรียนพากเพียรจนสิ้น
หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้น พระคุณแม่เอย

หมายเหตุ: * บางครั้งร้องว่า แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม

แหล่งข้อมูลอื่น Edit

  • Wikipedia-logo-v2 วิกิพีเดีย มีบทความสารานุกรมเกี่ยวกับ ค่าน้ำนม
เพลง ค่าน้ำนม ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.