ไทยลิปไซน์
Advertisement
ก้าวไกลก้าวหน้า
คำร้อง Triple H Music
วงสามัญชน
ทำนอง The Giant's Steps
ปีที่เผยแพร่ 2563

ยืดอกท้าทายให้ความทุกข์ทน
เมื่อความหวังรออยู่ข้างหน้า
ไม่คิดถามว่ามันไกลเท่าไร
เราไม่เคยหวาดกลัว

เดินตบเท้าบนเส้นทางท้าทาย
เกี่ยวแขนกันถ้าใครหกล้ม
ต่อจากนี้คือนาทีวัดใจ
เชิญทุกคนออกมา

เราคือผู้คนและการเดินทาง
ก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้า
เราคือคนขีดเส้นทางนี้เอง
เส้นทางของการเปลี่ยนแปลง

(ดนตรี, ซ้ำตั้งแต่ต้น)

เราคือคนขีดเส้นทางนี้เอง
เส้นทางของการเปลี่ยนแปลง...

Advertisement