ไทยลิปไซน์
Advertisement
กุ๊กไก่
คำร้อง ไม่ทราบ
ทำนอง วิชัย น้อยเสนีย์
ปีที่เผยแพร่ ไม่ทราบ

กุ๊ก กุ๊ก ไก่ เลี้ยงลูกมาจนใหญ่
ไม่มีนมให้ลูกกิน
ลูกก็ร้อง เจี๊ยบ เจี๊ยบ
ลูกร้องเจี๊ยบ เจี๊ยบ เจี๊ยบ เจี๊ยบ
แม่ก็เรียกไปคุ้ยดิน
ทำมาหากินตามประสาไก่เอย

เพลง กุ๊กไก่ ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement