กุ๊กไก่
คำร้อง ไม่ทราบ
ทำนอง วิชัย น้อยเสนีย์
ปีที่เผยแพร่ ไม่ทราบ

กุ๊ก กุ๊ก ไก่ เลี้ยงลูกมาจนใหญ่
ไม่มีนมให้ลูกกิน
ลูกก็ร้อง เจี๊ยบ เจี๊ยบ
ลูกร้องเจี๊ยบ เจี๊ยบ เจี๊ยบ เจี๊ยบ
แม่ก็เรียกไปคุ้ยดิน
ทำมาหากินตามประสาไก่เอย

เพลง กุ๊กไก่ ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.