ไทยลิปไซน์
Advertisement
กำลังใจธนาธร
ขับร้อง สนธยา วงศ์ศรีแก้ว
วันชนะ เกิดดี
คำร้อง สนธยา วงศ์ศรีแก้ว
ทำนอง สนธยา วงศ์ศรีแก้ว
ปีที่เผยแพร่ 2562

ส่งกำลังใจให้เอกธนาธร
ขอส่งเป็นบทกลอนผ่านมาตามเสียงเพลง
อดทนไว้อนาคตใหม่คนเก่ง
ใจนักเลงคือเอกธนาธร

ส่งกำลังใจให้เอกธนาธร
ขอร่ายเป็นบทกลอนผ่านมาตามสายลม
คนใส่ร้ายใส่ความมันสาดโคลน
ยืนให้ตรงด้วยอุดมการณ์

(*) เป็นกองหน้าประชาธิปไตย
เดินตรงไปด้วยหัวใจนักต่อสู้
มันแต่งเติมใส่ร้ายใครก็รู้
ศัตรูประชาธิปไตย

ส่งกำลังใจจากดอกไม้ประชาชน
ขอให้ทุกคนได้ผ่านพ้นภัยพาล
กำลังใจประชาธิปไตยเบ่งบาน
ให้ชนะหมู่มาร...เด้อเอกธนาธร

(ดนตรี, ซ้ำ *)

ส่งกำลังใจจากดอกไม้ประชาชน
ขอให้ทุกคนได้ผ่านพ้นภัยพาล
กำลังใจประชาธิปไตยเบ่งบาน
ให้ชนะหมู่มาร เด้อเอกธนาธร
กำลังใจประชาธิปไตยเบ่งบาน
ให้ชนะเผด็จการ...เด้อประชาธิปไตย

เพลง กำลังใจธนาธร ยังไม่สมบูรณ์ โปรดช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข อาจทำให้เนื้อหาในหน้านี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
Advertisement